Складове в ПАВЛИКЕНИ с възможност за заготовка на семена

Базата е електрифицирана и асфалтирана, но не е водоснабдена.

В базата могат да се заготвят семена.

Складовете могат да се използват за съхранение на всякакви видове стоки.

Базата има:

  • 2 склада от бетон, панели и ламарина,с обща площ 1824 кв.м, с височина 5 метра
  • 1 сушилня от бетон, тухла и ламарина, с площ 900 кв.м и височина 8 метра
  • Административно – битова сграда от 153 кв.м и височина 2,5 м
  • Портал от 25 кв.м и височна 2,4 метра
  • Котелно от 18 кв.м с височина 3 метра
  • Кантар 20-тонен с навес с площ 8 лв.м и висок 2,5 м
  • Зарядна станция за газ от бетон и тухли, с площ 66 кв.м и височина 3,5 кв.м
  • Семечистачна линия Петкос
  • 1-тонен кантар
en